Období vývoje dítěte

Období vývoje dítěte

Vývoj dítěte od narození až do tří let věku.

Novorozenecké období
Z lékařského hlediska je za novorozenecké období považováno prvních dvacet osm dní života dítěte.

Kojenecké období
Kojenecké období začíná 29. dne od narození dítěte a končí jeho prvními narozeninami.