Novorozenecké období

Novorozenecké období

Z lékařského hlediska je za novorozenecké období považováno prvních dvacet osm dní života dítěte. Novorozenec tráví v této době většinu svého času spánkem. Někdy může prospat až dvacet hodin denně.

Už v prvních týdnech života má novorozenec vyvinuté veškeré fyziologické funkce. Jde zejména o dýchací, sací a polykací reflex. Jeho pohybové aktivity jsou ovšem značně omezené a vyznačují se pouze nekoordinovanými pohyby horních a dolních končetin.

reklama
Dítě tráví většinu času v bdělém stavu seznamováním se s okolním prostředím. Postupně se mu vylepšují zrakové funkce. Novorozenec již dokáže rozlišovat základní tvary a barvy. Je zdokumentováno, že nejvíce jej zajímá lidský obličej a už v takto raném období pozná hlas své matky. Zraková ostrost je značně omezená a na úroveň srovnatelnou s dospělým jedincem se dostane až za mnoho měsíců.

Rodiče se v tomto období zabývají zejména příjímáním potravy, vyměšováním a v neposlední řadě také spánkem svého dítěte. Všechny tyto záležitosti se upravují postupně a každý novorozenec má nastavený jiný rytmus. Některé děti se bez problémů adaptují již v prvních hodinách, jiným to může trvat několik týdnů. Novorozenci nedokážou rozlišovat denní a noční režim. Jejích spánek proto může nabrat naprosto opačný směr. To znamená, že spí přes den a v noci naopak bdí.

Rodiče mohou dítěti režim postupně upravovat, ale měli by tak činit opatrně a se zřetelem na křehkost dítěte v tomto věku. Pokud dítě na tyto podněty nereaguje, musí se naopak jeho dennímu a nočnímu režimu přizpůsobit rodiče, byť je to pro ně velmi složité. Dětský organismus je obzvlášť v novorozeneckém období citlivý na jakékoli změny a nové věci. Dítě potřebuje čas, aby vše mohlo přijmout v klidu a bez stresu.

V novorozeneckém období je možné rozeznávat šest stavů vědomí: hluboký spánek, lehký spánek, dřímota, klidný bdělý stav, aktivní bdělý stav a pláč. Tyto stavy se prvních několik dní střídají a jejich rozeznávání je důležité pro všechny další reakce.

Kojení novorozence
Kojení je pro většinu maminek, jedna z nejdůležitějších věcí na světě, maminkám na něm ovšem často záleží tolik, že se jím zbytečně příliš stresují.

Reflux
Reflux u kojenců představuje odborný lékařský termín, pod kterým se skrývá zvracení.

Vojtova metoda
Vojtova metoda nese jméno po svém zakladateli MUDr. Václavu Vojtovy, který tento soubor cvičebních technik „vynalezl“ již v 50. letech minulého století.

Poloha na tygříka
Poloha na tygříka se nazývá speciální držení kojence, které hraje důležitou roli při odříhnutí.

Škytavka u novorozenců
Škytavka u novorozence představuje další z malých trápení, kterým musí vaše malé dítě čelit.

Novorozenecká kolika
Novorozenecká kolika je odborný termín pro nadměrnou plynatost kojenců, podle odborníků může trvat tři až čtyři měsíce.

Zrak novorozence
Zrak novorozence se od zraku dospělého člověka výrazně liší, Odborníci zjistili, že dosahuje asi poloviční úrovně zrakových schopností u dospělého člověka.