Kojenecké období

Kojenecké období

Kojenecké období začíná 29. dne od narození dítěte a končí jeho prvními narozeninami. V tomto několikaměsíčním období udělá dítě největší a nejrychlejší pokroky ve svém životě. Jak po fyzické, tak po psychické stránce.

Mezi první znatelné dovednosti dítěte patří tzv. „pasení koníků“. Dítě je rodiči otáčeno na bříško a samo se snaží zvedat hlavičku. Po dvou až třech měsících obvykle tyto dovednosti zvládá bez problémů. Je třeba v této souvislosti zmínit, že vývoj každého dítěte je unikátní a nedá se vměstnat do žádných tabulek.

reklama
Když si dítě osvojí „pasení koníků“, začíná se pomalu samo otáčet ze zad na bříško. Den ode dne jsou jeho pokusy zdařilejší a jistější, až začne tuto zdánlivě snadnou činnost ovládat na výbornou. V této době již dítě živě reaguje na vnější podněty a poprvé se na jeho tváři objevuje úsměv. Byť zatím není doprovázen hlasovými projevy. Kojenec si po úvodních nevědomých úsměvech začíná uvědomovat příčinu své veselosti a jeho úsměv tak již není pouze náhodný.

Pomalu se také zdokonaluje úchop kojence a ten začíná brát do svých rukou drobné předměty. V ideálním případě by mu takové předměty měly dávat zrakové i sluchové podněty. I proto odborníci doporučují rodičům, aby dětem v tomto období dávali na hraní pestrobarevné hračky, které vydávají zvuk. Dítě je pomocí těchto hraček stimulováno, otáčí za nimi svůj zrak i celou hlavičku. To vše přispívá k jeho dalšímu přirozenému vývoji.

Přibližně od pátého měsíce se již mohou vyskytnout v dětských ústech první zuby. Také v tomto případě jde o ryze individuální záležitost. Mnoha kojencům se mohou první zuby objevit až za několik měsíců. Kojenci již také vydávají zvuky a neumě napodobují řeč, kterou slyší z úst svých rodičů. Nejsou již daleko od toho, aby vyslovili první „opravdové“ slovo. Obvykle jím je slovo táta či máma. Dítě se v této fázi vývoje učí naslouchat a opakovat slova, která slyší. Zatím ovšem nedokáže vyslovit slova, která mají dvě odlišné slabiky.

Od převracení ze zad na bříško se kojenec kolem půl roku svého života dostává do polohy sedu a po čase v něm dokáže bez pomoci vydržet i několik minut. Přibližně ve stejném období se již kojenec pomocí plazení dokáže přemísťovat z místa na místo. Než uplyne první rok jeho života, začíná se přidržovat nábytku a pomalu vstává. Od tohoto bodu je již velmi blízko k prvním krůčkům. Ty jsou zpočátku prováděny za držení se okolních předmětů. Chvíli potrvá, než se kojenec odváží vydat se do prostoru bez opory. Na samém konci kojeneckého období již tedy více méně zvládá chůzi a plynule přechází do fáze batolete.

reklama
Kojení novorozence
Kojení je pro většinu maminek, jedna z nejdůležitějších věcí na světě, maminkám na něm ovšem často záleží tolik, že se jím zbytečně příliš stresují.